Spring til indhold

DiaUnion erklæring i anledning af World Diabetes Day:

I dag er det Verdens Diabetes Dag, og vi i DiaUnion opfordrer dig et øjeblik til at rette din opmærksomhed på byrden af type 1-diabetes (T1D) til enkeltpersoner og samfundet:

T1D er en uhelbredelig autoimmun sygdom, der rammer tilfældigt og uafhængigt af personlig livsstil, oftest i barndommen og ungdommen. Det er endnu ikke fuldt ud forstået, hvorfor en person får T1D.

Sverige og Danmark har blandt de højeste forekomster af T1D i verden. 50.000 svenskere og 28.000 danskere lever med sygdommen [1]. På verdensplan er omkring 8,4 millioner mennesker ramt af T1D, et antal, der forventes at fordobles i 2040 [2].

T1D kræver livslang, kompliceret behandling med insulin og lægger en stor byrde på patienten 24/7. Derfor når ikke engang en tredjedel af svenske og danske patienter med T1D behandlingsmålet på 52-53 mmol/mol [3][4], hvilket resulterer i invaliderende komplikationer og overdødelighed.

De årlige omkostninger ved sygdommen for det svenske og danske samfund, inklusive direkte medicinske omkostninger og produktivitetstab, er 640 mio. EUR [5].

For at forebygge og helbrede T1D er det afgørende at identificere personer med risiko for at udvikle sygdommen på et tidligt tidspunkt. Dette gøres ved autoantistof- og genetisk screening. Men en global mangel på screeningsprogrammer udgør en stor flaskehals for tidlig opdagelse og udvikling af nye terapier.

DiaUnions mål er at skabe en vej til forebyggelse og helbredelse af T1D ved at etablere en infrastruktur til tidlig påvisning af sygdommen.

Referencer:

  1. Diabetesforeninger i Sverige og Danmark
  2. Type 1 Diabetes Indeks
  3. Dansk Diabetes Database. National årsrapport 2018/2019.
  4. Nationella Diabetesregistret Årsrapport 2021.
  5. JDRF, T1D Fund, Health Advances. Hvidt papir. Modellering af den samlede økonomiske værdi af nye type 1-diabetes (T1D) terapeutiske koncepter. 2020.