Spring til indhold

Persondatapolitik

Hvem vi er og hvordan kan du kontakte os

Vi er DiaUnion. Vores website adresse er: www.diaunion.org

DiaUnion bliver administreret af Medicon Valley Alliance (MVA) som er den dataansvarlige virksomhed. Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse MVA meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og sikrer os, at leve op til databeskyttelseslovgivningen.

MVAs kontaktoplysninger
Medicon Valley Alliance f.m.b.a.
Arne Jacobsens Allé 15, 2.
2300 København S
T: 7020 1503
E: mva@mva.org
W: www.mva.org
CVR: DK25668294
Kontakt vedr. databeskyttelse i DiaUnion: fk@mva.org

Generel information om databehandling

1. Omfanget af behandlingen af personoplysninger

Vi behandler grundlæggende kun vores brugeres personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at levere et fungerende websted samt vores indhold og tjenester. Som regel behandles vores brugeres personoplysninger kun med brugerens samtykke. En undtagelse gælder i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at indhente forhåndssamtykke på grund af faktuelle årsager, og lovbestemmelser tillader behandlingen af oplysningerne.

2. Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger

For så vidt som vi indhenter samtykke fra den registrerede til persondatabehandlingsprocedurer, fungerer artikel 6(1)(a) i EU’s generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) som retsgrundlaget.

For behandling af personoplysninger, der er nødvendige for opfyldelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, fungerer artikel 6(1)(b) i GDPR som retsgrundlag. Dette gælder også for behandlingsprocedurer, der er nødvendige for at tage skridt før indgåelse af en kontrakt.

For så vidt behandling af personoplysninger er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vores virksomhed er underlagt, fungerer artikel 6(1)(c) i GDPR som retsgrundlag.

I tilfælde af at behandling af personoplysninger er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser, fungerer artikel 6(1)(d) i GDPR som retsgrundlag.

Hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte vores organisations eller tredjeparts legitime interesser, og den registreredes interesser, grundlæggende rettigheder og friheder ikke tilsidesætter de førstnævnte interesser, fungerer artikel 6(1)(f) i GDPR som retsgrundlag for behandlingen.

3. Sletning af data og opbevaringsperiode

Den registreredes personoplysninger slettes eller blokeres, så snart formålet med opbevaringen ikke længere er relevant. Data kan derudover opbevares, hvis dette var tilsigtet af europæiske eller nationale lovgivere i EU-forordninger, love eller andre bestemmelser, som den dataansvarlige er underlagt og er forudsigelig. Data blokeres eller slettes også når en opbevaringsperiode, der er foreskrevet i de nævnte standarder, udløber, medmindre der er behov for yderligere opbevaring af dataene for at indgå eller opfylde en kontrakt.

Levering af websted og oprettelse af logfiler

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Hver gang vores websted besøges registrerer systemet automatisk data og oplysninger om den besøgende brugers computersystem.

Følgende data indsamles i dette tilfælde:

 • Oplysninger om browsertypen og den anvendte version
 • Brugerens operativsystem
 • Brugerens internetudbyder
 • Brugerens pseudonymiserede IP-adresse
 • Dato og tidspunkt på dagen for adgangen
 • Websteder hvorfra brugerens system når vores websted
 • Websteder som brugerens system tilgår via vores websted

 

Dataene gemmes ligeledes i vores systems logfiler. Disse data gemmes ikke sammen med andre personlige data om brugeren.

2. Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlaget for den midlertidige opbevaring af dataene og logfilerne er artikel 6(1)(f) i GDPR.

3. Formålet med databehandlingen

Systemet gemmer midlertidigt IP adressen, hvilket er nødvendigt for at webstedet kan leveres til brugerens computer. Dette kræver at brugerens IP adresse gemmes i sessionens varighed.

Lagringen af logfiler finder sted for at sikre webstedets funktionelle kapacitet. Vi bruger desuden dataene til at optimere hjemmesiden og til at opretholde sikkerheden i vores informationsteknologiske systemer. Data evalueres ikke til marketingformål i denne forbindelse.

Til disse formål er vores legitime interesse i databehandling også i overensstemmelse med artikel 6(1)(f) i GDPR.

4. Opbevaringsperiode

Data slettes så snart de ikke længere er nødvendige for det formål de blev indsamlet til. Når data indsamles for at muliggøre webstedets funktion, slettes dataene, så snart sessionen er afsluttet.

I tilfælde af datalagring i logfiler er dette tilfældet efter højst syv dage. Visse opbevaringer ud over denne periode er mulige. I dette tilfælde slettes eller maskeres brugernes IP-adresser, så det ikke længere er muligt at referere til den adgangsgivende klient.

5. Mulighed for indsigelse og bortskaffelse

Registrering af data til levering af webstedet og opbevaring af data i logfiler er afgørende for driften af internetwebstedet. Brugeren har følgelig ingen mulighed for at gøre indsigelse.

Brug af cookies

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Vores websted bruger cookies. Cookies er tekstfiler der gemmes i internetbrowseren eller af internetbrowseren på brugerens computersystem. Når en bruger åbner et websted kan en cookie gemmes på brugerens operativsystem. Denne cookie indeholder en tegnsekvens, der tillader entydig identifikation af browseren, når webstedet åbnes igen.

Vi bruger cookies til at organisere vores websted så det er mere brugervenligt. Nogle elementer på vores internetside kræver også at browseren identificeres, selv efter skift til en anden side.

Følgende data gemmes og overføres i cookies i denne forbindelse:

 • Sprogindstillinger
 • Login oplysninger
 • Tidligere besøg for at forhindre pop -ups i at blive vist igen
 • Sessionsinformation til webtjenester

 

På vores hjemmeside bruger vi desuden cookies, der tillader en analyse af brugerens surfevaner:

 • Søgeord indtastet
 • Hyppigheden af sideadgang
 • Udnyttelse af hjemmesidens funktioner
 • Browser
 • Operativsystemer
 • Dato og klokkeslæt for adgangsdag
 • Websteder, hvorfra brugerens system når vores websted

 

Brugerens data indsamlet på denne måde pseudonymiseres af tekniske bestemmelser. Det er derfor ikke længere muligt at matche dataene til den bruger, der har adgang. Dataene gemmes ikke sammen med andre personlige data om brugeren.

Når vores websted besøges, informeres brugerne om brugen af cookies til forskellige formål ved hjælp af et informationsbanner og henvises til denne databeskyttelseserklæring. Der er i den forbindelse også en kommentar til, hvordan man arbejder med browserindstillingerne for at forhindre, at der gemmes cookies.

2. Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger ved brug af cookies er artikel 6(1)(f) i GDPR.

3. Formålet med databehandlingen

Formålet med brugen af teknisk nødvendige cookies er at forenkle brugen af hjemmesider for brugerne. Nogle af vores internetsides funktioner kan ikke tilbydes uden brug af cookies. For disse er det nødvendigt, at browseren genkendes, selv efter en ændring til en anden side.

Vi kræver cookies til følgende:

 • Tilegnelse af sprogindstillinger
 • Husker søgeudtryk
 • Funktionel kapacitet af forskellige PHP-applikationer

 

De brugerdata, der indsamles af de teknisk nødvendige cookies, bruges ikke til at oprette brugerprofiler.

4. Opbevaringstid, mulighed for indsigelse og bortskaffelse

Cookies gemmes på brugerens computer og overføres derfra til vores hjemmeside. Du som bruger har derfor også fuld kontrol over brugen af cookies. Ved at ændre indstillingerne i din internetbrowser kan du deaktivere eller begrænse transmissionen af cookies. Cookies, der allerede er gemt, kan til enhver tid slettes. Hvis cookies er deaktiveret for vores websted, er det muligt at ikke alle webstedets funktioner vil kunne bruges fuldt ud.

Den registreredes rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Vi skal i alle tilfælde tage stilling til, om vi mener din anmodning er berettiget. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

3. Ret til sletning

Vi sletter generelt persondata, når de ikke længere er nødvendige. I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle oplysningerne. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

4. Ret til begrænsning af behandling

Hvis du bestrider oplysninger, som vi har registreret eller på anden vis behandler, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af oplysningerne, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte. Du kan også anmode om begrænsning i stedet for sletning, hvis du mener vores behandling af oplysningerne er ulovlig, eller hvis du mener vi ikke længere har brug for oplysningerne, eller hvis du mener dine legitime interesser går forud for den dataansvarliges legitime interesser. Hvis du får medhold i, at vores behandling skal begrænses, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

5. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har ret til at modtage persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder. Du kan også bede os om at få oplysningerne sendt direkte fra den dataansvarlige til en anden myndighed eller virksomhed. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

6. Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af oplysningerne.

7. Ret til at få information om nye formål

Hvis vi ønsker at bruge oplysninger om dig til et andet formål, end de formål, som vi tidligere har oplyst over for dig, fx i denne privatlivspolitik, har du ret til at få information herom, inden vi viderebehandler oplysningerne til det andet formål.

8. Ret til at trække dit samtykke tilbage

Hvis vores behandling af dine oplysninger sker på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Hvis du tilbagekalder samtykket, må vi fremover ikke længere behandle oplysningerne. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for behandling end samtykke med et selvstændigt formål – eksempelvis opbevaring af oplysninger af hensyn til overholdelse af reglerne om bogføring – vil denne behandling fortsat kunne finde sted.

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Det gælder generelt, at hvis du er utilfreds med den måde, dine personlige oplysninger er blevet behandlet på, kan du klage til Datatilsynet, som derefter undersøger sagen og træffer en afgørelse. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.