Hoppa till innehåll

DiaUnion uttalande med anledning av Världsdiabetesdagen:

Idag är det Världsdiabetesdagen, och vi i DiaUnion vädjar till dig för ett ögonblick att rikta din uppmärksamhet på bördan av typ 1-diabetes (T1D) för individer och samhället:

T1D är en obotlig autoimmun sjukdom som drabbar slumpmässigt och oberoende av personlig livsstil, oftast i barndomen och tonåren. Det är ännu inte helt förstått varför en person får T1D.

Sverige och Danmark har bland de högsta andelen T1D i världen. 50 000 svenskar och 28 000 danskar lever med sjukdomen [1]. Globalt drabbas cirka 8,4 miljoner människor av T1D, ett antal som förväntas fördubblas till 2040 [2].

T1D kräver livslång, komplicerad behandling med insulin och lägger en tung börda på patienten 24/7. Därför når inte ens en tredjedel av svenska och danska patienter med T1D behandlingsmålet på 52-53 mmol/mol [3][4], vilket resulterar i försvagande komplikationer och överdödlighet.

Den årliga kostnaden för sjukdomen för det svenska och danska samhället, inklusive direkta medicinska kostnader och produktivitetsförlust, är 640 miljoner euro [5].

För att förebygga och bota T1D är det avgörande att identifiera personer med risk att utveckla sjukdomen i ett tidigt skede. Detta görs genom autoantikropps- och genetisk screening. Men en global brist på screeningprogram utgör en stor flaskhals för tidig upptäckt och utveckling av nya terapier.

DiaUnions mål är att skapa en väg för att förebygga och bota T1D genom att etablera en infrastruktur för tidig upptäckt av sjukdomen.

Referenser:

  1. Diabetesföreningar i Sverige och Danmark
  2. Type 1 Diabetes Index
  3. Dansk Diabetes Database. National årsrapport 2018/2019.
  4. Nationella Diabetesregistret Årsrapport 2021.
  5. JDRF, T1D Fund, Health Advances. Vitt papper. Modellera det totala ekonomiska värdet av nya typ 1-diabetes (T1D) terapeutiska koncept. 2020.