Hoppa till innehåll

Om oss

DiaUnion är ett center of excellence för forskning om typ 1 diabetes och relaterade autoimmuna sjukdomar

I Medicon Valley, det dansk/svenska life-science-klustret i Øresundsregionen, finns starka och internationellt erkända kompetenser inom screening, genetik och immunologi vid typ 1 diabetes samt relaterade autoimmuna sjukdomar.

DiaUnion skapades 2020 för att föra samman dessa kompetenser i ett spetscentrum med målet att undersöka utvecklingen av terapier för förebyggande och intervention av typ 1 diabetes och relaterade autoimmuna sjukdomar. Detta kommer att minska bördan för patienterna och samtidigt kostnaden för samhället.

 • Daniel Agardh, Principal Investigator, adjungerad professor, MD
 • Åke Lernmark, Co-Investigator, senior professor
 • Markus Lundgren, Co-Investigator, överläkare, dr. med.
 • Johan Svensson, Co-Investigator, överläkare, dr. med.
 • Alexander Lind, postdoc, PhD
 • Maria Scherman, MD, PhD student
 • Flemming Pociot, Principal Investigator, professor, forskningsöverläkare, dr.med
 • Jesper Johannesen, Co-Investigator, professor, överläkare, dr. med.
 • Julie Christine Antvorskov, forskare, PhD
 • Julie Hviid Klæbel, postdoc, PhD
 • Finn Stensbjerg Kristensen, Program Director, DiaUnion, B.Sc., MBA