Spring til indhold

Video udgivet af debatten om screening for type 1 diabetes på Folkemødet

Type 1 diabetes er en af de mest udbredte kroniske sygdomme. Sygdommen lægger en livsvarig stor byrde på patienten og den nærmeste familie og udløser betydelige samfundsmæssige omkostninger.

Forebyggende og helbredende terapier under udvikling kræver opsporing af personer med risiko for at udvikle type 1 diabetes gennem screening for biomarkører. Etablering af screeningsprogrammer er en kritisk opgave og udgør i øjeblikket en flaskehals for identifikation af personer i risiko og dermed også for udvikling af nye lægemidler.

En væsentlig årsag til at screening for type 1 diabetes endnu ikke er udbredt, er den etiske problemstilling ved at screene for en sygdom som ikke kan helbredes. Men med fremkomsten af lægemidler, som kan udskyde diagnosen, stiller sagen sig måske anderledes? Denne debat blev taget mellem repræsentanter for patienter, etikere, forskere, politikere og industrien på Folkemødet d. 15. juni 2023.

Mange tak til foredragsholder, moderator, panel og publikum:

OPLÆGSHOLDER
Jesper Johannesen, professor, Steno Diabetes Center Copenhagen

MODERATOR
Karen-Helene Hjort, Nyhedsvært, TV 2

PANEL
Sundheds- og omsorgsborgmester, Københavns Kommune, Sisse Marie Welling
Professor i etik, Thomas Søbirk Petersen
DiaLab (Dansk Erhverv) næstformand Anders Ruskov
Diabetesforeningen, forskningschef Tanja Thybo
Type 1 Tænketank for diabetes, forkvinde Tine Filges
Professor, Steno Diabetes Center Copenhagen, Jesper Johannesen