Hoppa till innehåll

Konsensusvägledningen för övervakning av individer med med ö-autoantikropp-positiv pre-steg 3 typ 1-diabetes publiceras

Konsensusvägledningen för övervakning av individer med med ö-autoantikropp-positiv pre-steg 3 typ 1-diabetes har precis släppts på ADA i Orlando.

DiaUnion har tillsammans med flera andra ställt sig bakom riktlinjerna. Tack vare alla inblandade i utarbetandet av riktlinjerna kommer de att spela en viktig roll framåt i DiaUnion och andra andra T1D-screeningsprojekt.