Hoppa till innehåll

DiaUnion medarrangör av Berzelius Symposium

BZ 103 Immunity and autoimmunity in early childhood är organiserad för att ge en djupgående genomgång och diskussion om utvecklingen av immunsvar och autoimmunitet i tidig barndom. Immunsvaret under de första levnadsåren kommer att forma immunsystemets funktion under en livstid. Monogena sjukdomar som påverkar immunsvaret kommer att diskuteras i relation till autoimmunitet och nya behandlingar. Konsekvenserna av tidiga infektioner, utvecklingen av mikrobiomet och viromet kommer att diskuteras i relation till immunsystemets funktion i vuxen ålder.

Detta två dagar långa symposium kommer att innehålla en serie föreläsningar av ledande forskare; yngre utredare bjuds in att presentera affischer. Symposiet är ett förstagångsinitiativ för att diskutera utformningen av immunförsvaret i tidig barndom och dess konsekvenser för vuxenlivet.

Program och registrering här.