Hoppa till innehåll

DiaUnion vid Medicon Valley Alliances Annual Summit och 25-årsjubileum

Extraordinära insatser behövs för att utveckla förebyggande och botande behandlingar för typ 1 diabetes och relaterade autoimmuna sjukdomar. En stor flaskhals är upptäckt av personer som riskerar att utveckla dessa sjukdomar.

DiaUnion etablerar en infrastruktur för tidig upptäckt av typ 1 diabetes och relaterade autoimmuna sjukdomar i Öresundsregionen. Vid Medicon Valley Alliance Annual Summit och 25-årsjubileum den 7 november presenterades det gränsöverskridande samarbetet kring denna insats av Maria Sherman och Flemming Pociot.