Hoppa till innehåll

Hälften av de yngsta barn som diagnostiseras med typ 1-diabetes i Sverige utvecklar diabetisk ketoacidos

Nya data från Nationella diabetesregistret visar att bland de yngsta barnen som får diagnosen typ 1-diabetes utvecklar hälften av dem diabetisk ketoacidos (DKA). Detta är skrämmande och alarmerande! I de hälsoekonomiska analyser vi arbetar med i DiaUnion har DKA betraktats som en relativt sällsynt förekommande händelse i Sverige och Danmark och bidrar därmed inte nämnvärt till fördelarna med screening för typ 1-diabetes. Tyvärr måste vi omvärdera effekten av DKA i våra analyser.