Hoppa till innehåll

Heterogeneity of Type 1 Diabetes Symposium

Varför upplever vissa personer med typ 1-diabetes höga blodsockerfluktuationer, trots hög följsamhet till terapin, medan andra som följer samma behandling upplever ett stabilt blodsocker?
Finns det någon skillnad i sjukdomens aggressivitet mellan de två grupperna?
Har den senare gruppen en större kvarvarande betacellmassa?
Finns det flera undertyper av typ 1 diabetes?

Symposiet om heterogenitet av typ 1 diabetes kommer att belysa dessa frågor.

Symposiet är på engelska och äger rum på Medicon Valley Alliance i Ørestaden den 29/10/2021 – 09:30 till 16:45. Den arrangeras av Danish Diabetes Academy och DiaUnion, och är öppen för alla som är intresserade av forskning om typ 1-diabetes. Registrera dig gratis här.