Spring til indhold

Danmark og Sverige går sammen mod diabetes

Sverige og Danmark er blandt de lande i verden med den højeste forekomst af type 1-diabetes. Begge lande har en lang tradition for fremragende forskning og behandling, og med det nye fælles diabetesprojekt DiaUnion, støttet af EU’s Interreg-program, slår vi bro mellem forskningen blandt de to lande for i fællesskab at gøre en ekstra indsats for at bekæmpe den dødelige sygdom. DiaUnion-projektet styrker og udvikler Greater Copenhagens life science-klynge Medicon Valleys position som et af Europas førende centre for autoimmun diabetesforskning.

Tidligere på året underskrev Region Hovedstaden og Region Skåne i Sverige en hensigtserklæring om at styrke det storkøbenhavnske regionale samarbejde inden for blandt andet sundhed. Som en konkret opfølgning på den udtalelse har begge regioner, Lunds Universitet, Steno Diabetes Center Copenhagen og den dansk-svenske life science klyngeorganisation, Medicon Valley Alliance (MVA), foreslået en målrettet tilgang til autoimmun diabetes, som vil styrke bl.a. over de næste to år havde forskningen til formål at udvikle nye behandlinger til regionens diabetespatienter. Halvdelen af ​​projektet er finansieret af en EU-bevilling på € 500.000, men den anden halvdel er finansieret af Region Hovedstaden, Region Skåne og Steno Diabetes Center.

Projektet skal både finansiere et tættere grænseoverskridende forskningssamarbejde og understøtte en fælles dansk-svensk indsats målrettet forebyggelse og behandling. Ambitionen er også at afsøge muligheder for uddannelsessamarbejde mellem regionens universiteter og en patientmobilitetsaftale, hvor patienter i regionen tilbydes den optimale behandling, uanset om den tilbydes i Region Skåne eller Region Hovedstaden. Projektet henter således inspiration fra det mangeårige ReproUnion-projekt, hvor ufrivilligt barnløse har mulighed for at nyde godt af de forskellige ekspertise og specialer på begge sider af Øresund.

– Diabetes er en almindelig sygdom i fremtiden. Som ansvarlige politikere skal vi finde de bedste løsninger, og her er det oplagt, at vi forener kræfterne på tværs af den dansk-svenske grænse og sammen bruger fælles ekspertise til at blive dygtigere og bedre til at finde den rigtige behandling til mennesker med diabetes, siger regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen.

Begejstringen deles på den svenske side af Øresund.

– Region Skåne støtter projektet fuldt ud. Vi betragter vores del af midlerne som en strategisk investering i både bedre forskning og bedre behandlingstilbud, siger regionsrådsformand for Region Skåne Carl Johan Sonesson, der understreger, at en væsentlig del af forskningen vil foregå på hospitaler i Skåne. Region Skåne ser frem til at arbejde tættere sammen med naboerne i Danmark

– I hovedstadsregionen står vi på skuldrene af fremragende og internationalt anerkendt forskning, når det kommer til screening, genetik og immunologi i type 1-diabetes. Nu samler vi viden og ressourcer yderligere, så vi kan fastholde og udvide den nuværende lederposition, siger Petter Hartman, administrerende direktør i Medicon Valley Alliance.

– På begge sider af Øresund har vi fantastiske kompetencer inden for diabetesforskning, som supplerer hinanden. Ved at samle disse kan vi opnå resultater, som ingen af ​​os kunne have opnået individuelt. Samtidig skaber vi et forskningscenter, der står utroligt stærkt internationalt, siger Finn Stensbjerg Kristensen, fra T1com, som har igangsat projektet, og hvis formål er at understøtte udviklingen af ​​bedre behandlingsmetoder for type 1-diabetes.

– Ambitionen er et paradigmeskifte i vores forståelse af patofysiologien ved type 1-diabetes. Vi forventer, at forskningen vil bidrage med viden til at udvikle nye strategier for mere målrettet indsats på forskellige stadier af sygdomsprocessen. Det vil have en enorm betydning for mennesker, der lever med eller er i risiko for at udvikle type 1-diabetes samt deres familier, siger Flemming Pociot, professor, overlæge, Steno Diabetes Center i København.

– Baseret på de underliggende mekanismer, såsom 1-diabetes deler med andre autoimmune sygdomme, vil projektet bygge bro over disse. Projektet søger at forklare, hvorfor cøliaki rammer 10 % og skjoldbruskkirtelbetændelse (en form for traume) rammer op til 30 % af alle børn med type-1 diabetes, siger Åke Lernmark, professor ved Lunds Universitet.

Daniel Agardh, konsulent, ekspert i cøliaki og adjungeret professor ved Lunds Universitet, understreger, at sammenhængen mellem cøliaki, type 1-diabetes og andre autoimmune sygdomme rummer et enormt potentiale for udvikling af nye lægemidler og behandlinger, der hidtil kun har været realiseret i begrænset omfang.

Projektet starter 1. januar 2020 og løber frem til august 2022. Projektets samlede budget er på 1.000.000 euro og er finansieret, udover Interreg, af Region Hovedstaden, Region Skåne og Steno Diabetes Center København.