Spring til indhold

DiaUnion inviterer til symposiet

Screening for type 1 diabetes

og relaterede autoimmune sygdomme

Type 1 diabetes er en af de mest udbredte kroniske sygdomme. Sygdommen lægger en livsvarig stor byrde på patienten og den nærmeste familie og udløser betydelige samfundsmæssige omkostninger.

Gennem tidlig opsporing af personer i risiko for type 1 diabetes er der udsigt til, at nye lægemidler kan forsinke, og på sigt måske helt stoppe, udviklingen af sygdommen. Etablering af screeningsprogrammer er en kritisk opgave og udgør i øjeblikket en flaskehals for identifikation af personer i risiko og dermed også for udvikling af nye lægemidler.

Det dansk/svenske DiaUnion 1.5 forskningsprojekt har som mål at skabe den nødvendige infrastruktur for opsporing af type 1 diabetes i Danmark og det sydlige Sverige.

Arrangementet er åbent for fagpersoner, industri, sundhedspolitikere, patienter/pårørende og andre med interesse for type 1 diabetes.
BEMÆRK: ARRANGEMENTET AFHOLDES PÅ ENGELSK

Information og tilmelding 
her.