Hoppa till innehåll

DiaUnion bjuder in till symposiet

Screening för typ 1-diabetes

och relaterade autoimmuna sjukdomar

Typ 1-diabetes är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna. Sjukdomen lägger en livslång börda på patienten och den närmaste familjen och utlöser betydande samhällskostnader.

Genom att tidigt upptäcka personer med risk för typ 1-diabetes finns det utsikter att nya läkemedel kan fördröja, och på sikt kanske helt stoppa, utvecklingen av sjukdomen. Att etablera screeningprogram är en kritisk uppgift och utgör idag en flaskhals för identifiering av personer i riskzonen och därmed även för utveckling av nya läkemedel.

Det svensk/danska forskningsprojektet DiaUnion 1.5 syftar till att skapa den nödvändiga infrastrukturen för att upptäcka typ 1-diabetes i södra Sverige och Danmark.

Evenemanget är öppet för fackpersoner, industri, hälsopolitiker, patienter/anhöriga och andra med intresse för typ 1-diabetes.
OBS: EVENTET KOMMER ATT HÅLLA PÅ ENGELSKA.
Information och anmälan här.