Hoppa till innehåll

Förra veckan på Medicon Valley Alliance höll DiaUnion sitt symposium för screening för typ 1-diabetes

Vi hade spännande föredrag om typ 1-diabetes, screening, prevention och hälsoekonomi, samt lärde oss om bakgrunden, resultaten hittills och DiaUnions framtida ambitioner. Allt med stöd av expertpaneler med sällskap av personer som lever med T1D, forskare, patientorganisationer och industri.

Nyckelhämtningar ingår:

– För första gången sedan insulinets uppfinning för mer än 100 år sedan kan nya behandlingar av T1D vara i horisonten.

– Nya terapier som fördröjer den kliniska debuten av T1D är under utveckling, en av dem, som redan godkänts av FDA i USA, fördröjer den kliniska starten med mer än 2 år i genomsnitt.

– Brist på screeningprogram utgör en flaskhals för att identifiera individer med risk för T1D.

– DiaUnion etablerar ett storskaligt screeningprogram med ambitionen att erbjuda screening till alla som en del av den offentliga hälsovården.

Tack vare:
Anette Steenberg
Daniel Agardh
Elin Cederbrant
Flemming Pociot
Jesper Johannesen
Kristian Handberg Mikkelsen
Manuela Battaglia
Sofie Persson
Sophie Hindkjær
Stephan Bouman
Tanja Thybo
Tine Filges
Åke Lernmark