Hoppa till innehåll

Kapitalinjektion för dansk-svensk diabetesforskning

Sverige och Danmark är bland de länder i världen som drabbas hårdast av typ 1-diabetes. DiaUnion-projektet får nu ytterligare 1 miljon euro i finansiering för att undersöka sambandet mellan typ 1-diabetes och relaterade autoimmuna sjukdomar.

Typ 1-diabetes gör att immunsystemet attackerar och förstör kroppens egna vitala insulinproducerande celler. Sjukdomen är kronisk och drabbar vanligtvis barn och ungdomar. I Sverige lever cirka 50 000 personer med typ 1-diabetes och situationen i Danmark är liknande.

I januari 2020 startade ett nytt dansk-svenskt samarbetsprojekt, DiaUnion, med syfte att kunna etablera ett screeningprogram riktat till svenska och danska barn. Projektet har nu tilldelats ytterligare 1 miljon euro för en förstudie av detta screeningprogram.

– Vi vill ha svar på vad som utlöser immunsystemets attack mot de insulinproducerande cellerna. Genom att screena barn innan sjukdomen brutit ut hoppas vi kunna identifiera riskfaktorer och på sikt förhindra utbrott av diabetes typ 1 samt celiaki och tyreoidit. Det tilldelade stödet är mycket goda nyheter för diabetesforskningen, säger professorerna Daniel Agardh, Flemming Pociot och Åke Lernmark, som leder projektet.

Deltagarna i DiaUnion-projektet är Region Hovedstaden, Region Skåne, Lunds Universitet och Steno Diabetes Center Copenhagen. Samarbetet koordineras och leds via den dansk-svenska klusterorganisationen Medicon Valley Alliance. Finansieringen kommer från de deltagande parterna, samt EU/Interreg ØKS och Novo Nordisk Foundation.

– Diabetesforskning är ett av Medicon Valleys starkaste områden med globalt ledande forskning, kliniker och företag. DiaUnion är ett utmärkt exempel på hur vi kan gå samman kring vanliga hälsoutmaningar, säger Petter Hartman, vd för Medicon Valley Alliance.

Att leva med typ 1-diabetes kräver uppmärksamhet dygnet runt i en konstant och komplicerad balansering av kost, aktivitet, kontroll av blodsocker och injektion av insulin. Ingen annan sjukdom kräver så mycket av patienten dagligen.

– I Danmark och Sverige diagnostiseras två barn dagligen med typ 1-diabetes, och för att bli av med sjukdomen är det viktigt att förstå de bakomliggande autoimmuna mekanismerna och utveckla behandlingar för att stoppa dem, säger Finn Kristensen, projektledare och även en av initiativtagarna till projektet.

Projektet ska vara klart i september 2022.