Hoppa till innehåll

DiaUnion presenterad i Øresundsinstituttets Survey of Life Science Across the Øresund.

DiaUnion samlar aktörer mot typ 1 diabetes. De kompletterande forskningsområdena var också en av anledningarna till att Interreg-projektet DiaUnion startade i början av 2020.

– Vår expertis i Öresundsregionen överlappar till viss del – men för det mesta kompletterar varje sida den andra extremt väl. Människor kan göra något i Danmark som de inte kan göra i Sverige och vice versa, och det är något som har varit i fokus i många år, men fram till DiaUnion fanns det aldrig något mer formellt samarbete mellan de två forskargrupperna på vardera sidan av Öresund, säger projektledaren Finn Kristensen.

– Det treåriga projektet samlar Steno Diabetes Center, Region Hovedstaden, Medicon Valley Alliance, Region Skåne och Lunds universitet, och det finansieras av Interreg och Novo Nordisk Foundation. Projektet fokuserar på typ-1 diabetes, som är en autoimmun sjukdom; det betyder att cellerna som producerar insulin förstörs av kroppens immunförsvar.

Läs hela historien här (på engelska).